TPM-->

COS, MENT I ESPERIT

Aquests són els vuit passos a través dels quals podem evolucionar en el ioga:

– Yamas o principis morals: són els principis que et relacionen amb l'exterior, amb la no-violència, la veracitat, no robar, no ser possessiu i controlar les energies.

– Niyamas o principis morals: són els que et relacionen amb tu mateix. Inclouen la purificació o neteja, la felicitat, la disciplina, l'acte-estudio i la unió amb la divinitat.

– Asanas o postures de ioga: és la pràctica física: treballen el cos d'una forma integral, tant a nivell muscular, d'òrgans interns, circulatori o de lligaments i articulacions, com a nivell cerebral, energètic i integral.

– Pranayama o exercicis de respiració: estan destinats a millorar tot el sistema respiratori i energètic. La ment està estretament unida a la respiració. Controlant la respiració, controles els pensaments.

– Pratyahara o control dels sentits: el nostre cap es veu afectat per l'exterior i a través dels sentits influïm en la nostra ment. És possible controlar els sentits i començar a controlar la ment.

– Dharana o concentració: és la pràctica de concentrar la ment, utilitzant diferents elements com la respiració, els mantres i objectes. Quan ets capaç de concentrar la ment s'obre la possibilitat de fer meditació.

– Dhyana o meditació: hi ha dos tipus de meditació bàsics: amb llavor, on et concentres en un objecte, un valor o un mantra i t'identifiques amb el que medites, i sense llavor, sense pensaments. Quan medites et converteixes en Un amb l'objecte de la meditació.

– Samadhi o realització: és un estat d'unió amb tu mateix i amb l'energia universal. Hi ha diferents tipus, depenent de la meditació que facis.

Aquesta pràctica integral ha d'integrar aspectes com:

Descans adequat: aprendre a relaxar-se de forma correcta per alliberar el cos de tensions acumulades. Si sabem com relaxar-nos adequadament, sabrem conservar i regular millor la nostra energia, la qual cosa repercuteix no només en l'estat del cos físic, sinó també en un estat emocional més equilibrat.

Dieta adequada: consumir aliments naturals, amb el menor processament químic, industrial possible. Ha de ser una dieta nutritiva, equilibrada, adequada a la nostra constitució i estil de vida. Una alimentació adequada no només manté el cos sa, lleuger i flexible, també assossega la ment i les emocions.

Exercici adequat: a través de la pràctica de asanas o postures yóguiques que actuen sistemàticament sobre totes les parts del cos (estirant i tonificant músculs i lligaments, mantenint flexible la columna i les articulacions i millorant la circulació)

Respiració adequada: que sigui rítmica, constant, equilibrada, per optimitzar l'aportació d'oxigen. La pràctica de pranayama (exercicis de respiració) ens ensenya a regular la circulació de prana (energia vital).

Pensament positiu i la meditació: ajuden a estar centrats al moment present, deixant la ment en calma, i arribar a parar el flux de pensaments.