EL DESCOBRIMENT DE LA FELICITAT DURADORA

Jivamukti Ioga és el mètode creat per Sharon Gannon y David Life, reconeguts mestres de ioga que han dedicat la seva vida a transmetre els ensenyaments del ioga integral en les seves classes amb l'objectiu de la realització del Ser. Jivamukti significa l'última lliberació del practicant de l'existència condicionada. S'aplica en totes les classes el mètode de cinc principis: el respecte, la devoció, l'actitut meditativa, l'escoltar i l'auto-estudi.

Jivamukti Ioga busca la il·luminació a través de la compassió per tots els éssers vius. Es basa en el significat original de la paraula "asana" que en sànscrit significa “estabilitat, connexió” relacionats amb la Terra.

Terra implica tots els éssers vius i la vida en general. Jivamukti Ioga sostè que la relació entre tots els éssers vius ha de ser mutuament beneficiosa. Aquesta és una idea que, pot xocar amb la nostra cultura actual, que es basa en la idea que la Terra i tots els animals existeixen per al nostre benefici i per a ser explotats per als nostres propis fins egoistes.

D'aquesta manera la pràctica d'asana es converteix en més que en un simple exercici físic per mantenir el cos en forma o per augmentar la força o la flexibilitat; es converteix en una forma de millorar la relació de cadascun de nosaltres amb els demés i, per tant, condueix a la il·luminació, la dissolució del sentit de separació, la comprensió de la unitat del Ser, el descobriment de la felicitat duradora.